Deze prachtige Rijnlandse vaarroute Ringvaart-Haarlemmermeer neemt je mee langs een aantal kenmerkende plekken die iets vertellen over het werk van het waterschap.
Water. We drinken het, we wonen aan het water, genieten in ons bootje van de waternatuur. Op een mooie zomerdag zwemmen we erin en het is de bron van leven voor onze natuur, landbouw en veeteelt. Als hoogheemraadschap van Rijnland werken we al 800 jaar met het meest bijzondere product op aarde. We zorgen tussen IJmuiden, A’dam West, Gouda en Wassenaar voor droge voeten, schoon en gezond water in plassen, meren, sloten en grachten en voor voldoende water van goede kwaliteit. Voor de inwoners van dit prachtige gebied spreekt dat voor zich, maar wij weten dat het niet vanzelfsprekend is. Rijnland beheert een van de meest complexe waterschappen van Nederland wat betreft bevolkingsaantal, industrie, landbouw en ligging. We zijn verantwoordelijk voor: • 40 grotere plassen, meren en vaarten • 12.000 kilometer aan rivieren, sloten. Kanalen en grachten • 43 zwemlocaties • En we zuiveren 130 miljoen M3 afvalwater per jaar En dat doen we voor 1,3 miljoen mensen. Deze prachtige Rijnlandse vaarroute neemt je mee langs een aantal kenmerkende plekken die iets vertellen over het werk van het waterschap en de bijzonderheden die je ziet in het landschap.
Klik of tap op een knooppunt om een ander startpunt te kiezen. Klik of tap op het startpunt om de route om te draaien.
1. Beluchtingsinstallatie

0 m extra
2. Woonboten

0 m extra
3. Molen van Sloten

0 m extra
4. Gemaal Lijnden

0 m extra
5. Waterstaatswerken in Oorlogstijd

0 m extra
6. Gemaal Halfweg

0 m extra
7. Nieuw boezemgemaal Halfweg

0 m extra
8. De zwaaikom

0 m extra
9. Poldergemaal Rottepolder

0 m extra
10. Fort aan de Liede

0 m extra
11. De Liede

0 m extra
12. AWZI Schalkwijk

0 m extra
13. Stelsel van compartimentswerken

0 m extra
14. De Vijfhuizermolen

0 m extra
15. Meerwijkplas

0 m extra
16. Molen De Hommel

0 m extra
17. Het Spaarne

0 m extra
18. Het Cruquiusgemaal

0 m extra
19. Vrachtschepen in de stad

0 m extra
20. Luxe buitenplaatsen

0 m extra
21. RWZI Zwaanshoek

0 m extra
22. De Lisserpoelmolen

0 m extra
23. De Kagerplassen

0 m extra
24. Gemaal De Leeghwater

0 m extra
25. De Adermolen

0 m extra
26. Leendert de Boerspolder

0 m extra
27. De Googermolen

0 m extra
28. Afslag Oude Wetering

0 m extra
29. Balgstuw Leimuiden

0 m extra
30. De Westeinderplassen

0 m extra
31. Fort Rijsenhout

0 m extra
32. Waterwolftunnel

0 m extra
33. Heesterteelt Aalsmeer

0 m extra
34. Natuurvriendelijke oevers

0 m extra
Home / Sloepenroutes
96926782