Privacy & cookies

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Als onze App actief is wordt uw locatie doorgegeven aan onze server. Dit gebeurt geheel anoniem. Met deze gegevens kunnen wij in kaart brengen welke vaarverbindingen populair zijn.
Bij het scannen van een QR code voor het activeren van een route vraagt onze App toegang tot uw camera om de QR code te kunnen scannen.

De gegevens en informatie die aan Sloepennetwerk zijn verstrekt, zal Sloepennetwerk zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Sloepennetwerk mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Sloepennetwerk niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Sloepennetwerk gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Sloepennetwerk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sloepennetwerk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Sloepennetwerk behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Sloepennetwerk zal de websitebezoekers van tevoren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels tracking cookies.

De informatie die Sloepennetwerk verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Sloepennetwerk heeft op Google Analytics de demografische en interesserapporten ingeschakeld.
Sloepennetwerk gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
- het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
- het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
- het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.