Deze prachtige Rijnlandse vaarroute Leidsevaart-Ringvaart neemt je mee langs een aantal kenmerkende plekken die iets vertellen over het werk van het waterschap.
Water. We drinken het, we wonen aan het water, genieten in ons bootje van de waternatuur. Op een mooie zomerdag zwemmen we erin en het is de bron van leven voor onze natuur, landbouw en veeteelt. Als hoogheemraadschap van Rijnland werken we al 800 jaar met het meest bijzondere product op aarde. We zorgen tussen IJmuiden, A’dam West, Gouda en Wassenaar voor droge voeten, schoon en gezond water in plassen, meren, sloten en grachten en voor voldoende water van goede kwaliteit. Voor de inwoners van dit prachtige gebied spreekt dat voor zich, maar wij weten dat het niet vanzelfsprekend is. Rijnland beheert een van de meest complexe waterschappen van Nederland wat betreft bevolkingsaantal, industrie, landbouw en ligging. We zijn verantwoordelijk voor: • 40 grotere plassen, meren en vaarten • 12.000 kilometer aan rivieren, sloten. Kanalen en grachten • 43 zwemlocaties • En we zuiveren 130 miljoen M3 afvalwater per jaar En dat doen we voor 1,3 miljoen mensen. Deze prachtige Rijnlandse vaarroute neemt je mee langs een aantal kenmerkende plekken die iets vertellen over het werk van het waterschap en de bijzonderheden die je ziet in het landschap.
Klik of tap op een knooppunt om een ander startpunt te kiezen. Klik of tap op het startpunt om de route om te draaien.
1. Grote Sluis te Spaarndam

0 m extra
2. Gemeenlandshuis Rijnland te Spaarndam

0 m extra
3. Boezemgemaal Spaarndam

0 m extra
4. De Mooie Nel

0 m extra
5. Het Spaarne

0 m extra
6. Molen De Adriaan

0 m extra
7. Gemaal De Cruquius

0 m extra
8. Stadsvrachten in Haarlem

0 m extra
9. Buitenplaatsen

0 m extra
10. RWZI Zwaanshoek

0 m extra
11. De Lisserpoelmolen

0 m extra
12. Gemaal De Leeghwater in Buitenkaag

0 m extra
13. Kagerplassen

0 m extra
14. De Nieuwe Hofmolen in Warmond

0 m extra
15. Zwanburgpolder

0 m extra
16. Oestgeester kanaal

0 m extra
17. De Haarlemmertrekvaart

0 m extra
18. De Klinkenbergerplas

0 m extra
19. Hoop doet Leven

0 m extra
20. De Leidsevaart

0 m extra
21. Bollenteelt en peilbeheer

0 m extra
22. Waterkwaliteit

0 m extra
23 Meer buitenplaatsen

0 m extra
24. Pompstation Leyduin/ Drinkwatermuseum

0 m extra
25. Afdamming

0 m extra
26. Boezemfuncties

0 m extra
27. De Nieuwe Gracht

0 m extra
Home / Sloepenroutes
14488156