Locatie passantenplaats De Wijzend, gemeente Opmeer (Hertog Willemweg, Spanbroek)


In West-Friesland zijn nog prachtige voorbeelden te vinden van overheidsgebouwen die getuigen van lokale burgertrots, zoals het Raadhuis van Spanbroek. In deze plaats, die in 1414 stadsrechten kreeg, vindt u aan de Spanbroekerweg 39 een raadhuis dat als een architectonisch pareltje van de Hollandse Renaissance (1550-1650) kan worden beschouwd.
  • Locatie passantenplaats De Wijzend, gemeente Opmeer (Hertog Willemweg, Spanbroek)
  • Opmeer


1772